Schildersbedrijf
Van  Zadelhoff

Erkend of niet-Erkend Schilder,meer dan een woordje verschil.


Heeft u reeds eerder een beroep op ons gedaan dan maakt het voor u waarschijnlijk weinig uit dat we Erkend zijn. Voor die tijd heeft u immers ook al met ons samengewerkt. Toch maakt onze aansluiting bij de Erkenningsregeling wel degelijk verschil. Daarmee willen we bestaande en nieuwe relaties duidelijk maken dat wij streven naar ambachtelijk vakmanschap waar de kwaliteit vanaf straalt.

Vakbekwaamheid verzekerd
Voor die tijd sprak het vanzelf dat een schilder vakbekwaam was. De Vestigingswet stelde namelijk vakbekwaamheidseisen Die wet is echter grotendeels komen te vervallen. De Erkenningsregeling heeft die leemte opgevuld. Alleen bonafide en vakbekwame bedrijven kunnen eraan deelnemen. Daarop wordt toegezien. Maar de Erkenningsregeling biedt meer.

De beste materialen
Wij als Erkend Schilder kunnen u uitstekend adviseren ten aanzien van kleuren, materialen en onderhoudsschema's. Daarbij overleggen wij met u de te gebruiken materialen want meestal zijn er meer mogelijkheden. Zonder enige afbreuk aan het eindprodukt te doen, kunt u zo de keuze maken die prijstechnisch voor u het gunstigst is. In de offer te wordt alles keurig voor u op papier gezet.

Gegarandeerde kwaliteit
Minstens zo belangrijk zijn onze algemene voorwaarden. Daarin zijn garanties vastgelegd. En vaak kan die garantie nog worden verlengd als reeds in het stadium van de offerte afspraken over tussentijdse controle via bijvoorbeeld een meerjarenplan worden gemaakt.

Altijd verhaal
Ons streven is steeds het leveren van vakwerk. Daarom hebben wij ons bij de Erkenningsregeling aangesloten. Mocht u echter niet tevreden zijn, dan is altijd verhaal mogelijk bij de Stichting Geschillencommissie consumentenzaken De Organisatie van Erkende Bedrijven staat garant voor nakoming van de uitspraken Maar zo'n vaart zal het zelden lopen. Onze algemene consumentenvoorwaarden zijn immers opgesteld in overleg met de Consumentenbond en de 'vereniging eigen huis.' Dat biedt u dubbele zekerheid dat u bijeen Erkend Schilder waar krijgt voor uw geld.

Met een Erkend Schilder bent u gegarandeerd beter AF