Verlaagd BTW-tarief in afbouw werkt
..Meer werk voor schilder en stukadoor; uurprijs voor consument ƒ 5,- lager
 

De afbouwsector is bijzonder enthousiast over de effecten van het verlaagde BTW-tarief voor schilder- en stukadoorwerk. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt een toename van de werkgelegenheid en een daling van de uurprijs voor de consument. De ondernemersorganisaties NOA en FOSAG, en de Federatie van Afbouw Bedrijfschappen (FAB) vinden de resultaten veelbelovend.

Minister Zalm van Financiën heeft het vorig jaar mogelijk gemaakt dat een aantal arbeidsintensieve diensten onder het verlaagde BTW-tarief van 6% zijn komen te vallen. Zo geldt er sinds 1 januari 2000 in de afbouwsector een verlaagd BTW-tarief voor schilders- en stukadoorswerk aan woningen ouder dan 15 jaar. Het is een experiment dat doorloopt tot en met 31 december 2002. Het heeft als doel de bevordering van de werkgelegenheid. Tijdens de looptijd van het experiment worden de effecten van de verlaging geëvalueerd door het Ministerie van Financiën. Inmiddels heeft Financiën een rapport van de eerste peiling over 2000 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

In het voorlichtingstraject over het experiment hebben NOA, FOSAG en FAB ondernemers geadviseerd om de verlaging door te berekenen in de prijzen. Doorberekening in de prijzen zal leiden tot een toename van de afzet en uiteindelijk tot groei van de werkgelegenheid. Uit de rapportage blijkt dat in de schilders- en stukadoorsbranche het percentage van deondernemers, dat de BTW-verlaging doorberekent hoog is. Acht van de tien ondernemers geven aan de BTW-verlaging ”volledig” door te rekenen in de prijzen. De ondernemers die zeggen de BTW-verlaging niet door te rekenen gaan uit van prijzen exclusief BTW, waarin vanzelfsprekend geen BTW-verlaging wordt doorberekend. Daarmee is er sprake van een onderschatting van het percentage ondernemers dat de BTW-verlaging volledig doorberekent. In 2000 zijn de uurtarieven van schilders en stukadoors met ¦ 5,- gedaald, hetgeen neerkomt op een prijsdaling van bijna 7%. Wanneer rekening wordt gehouden met de gebruikelijke kostenstijgingen van lonen en materialen mag geconcludeerd worden dat de BTW-verlaging van 17,5% naar 6% volledig aan de klant wordt teruggegeven.

In het onderzoek wordt tevens ingegaan op de werkgelegenheidseffecten van de BTW-verlaging. In alle betrokken branches van het onderzoek is een significante stijging waar te nemen van de werkgelegenheid, ondanks de krappe arbeidsmarkt. In de schilders- en stukadoorsbranche is de werkgelegenheid in 2000 met meer dan 2.000 mensjaren gestegen. Op basis van eigen onderzoek, uitgevoerd door het EIB, concludeert de afbouwsector dat de groei van 2000 mensjaren voor een groot gedeelte is toe te schrijven aan de BTW-maatregelen. In tegenstelling tot andere branches geeft de meerderheid van de ondernemers in de afbouw aan in 2000 meer tijd besteed te hebben aan arbeidsintensieve diensten. Ondernemers geven aan dat dit vooral voortvloeit uit de BTW-verlaging.

De vakschilder en -stukadoor zijn ¦ 5,- per uur goedkoper geworden voor de particulier. FOSAG, NOA en FAB verwachten dat dit een goede prikkel geeft om in 2001 en 2002 nog meer onderhoud aan de eigen woning te plegen.

……………………………………………………………………………………………………………

Noot voor de pers:
Dit is een gezamenlijk persbericht van de ondernemersorganisaties NOA en FOSAG en de Federatie van Afbouw Bedrijfschappen. Voor meer informatie:
- mr. E. Kruiderink, directeur Koninklijke Vereniging FOSAG: 0182 - 571444
- mr.drs. F.Th. M. Rohof, directeur NOA: 0318 - 527290
- B. Bergkamp MBA, directievoorzitter Federatie van Afbouw Bedrijfschappen: 070 - 3366501
In de Federatie van Afbouw Bedrijfschappen werken samen de werknemersorganisaties FNV Bouw, Hout- en Bouwbond FNV en de ondernemersorganisaties Koninklijke Vereniging FOSAG, NOA en WVB.

4 mei 2001